Khách hàng đã có tài khoản tại SHB, vui lòng đăng ký thông tin phát hàng thẻ như duới đây: (Phần * là phần bắt buộc phải điền. Quý khách vui lòng viết tiếng Việt có dấu)
Loại thẻ đăng ký phát hành
Bằng việc đăng ký phát hành thẻ, Quý khách đã đọc và đồng ý với "Điều kiện và điều khoản phát hành và sử dụng thẻ Ghi nợ nội địa của SHB".
Khách hàng muốn so sánh các loại thẻ Ghi nợ quốc tế vui lòng xem tại đây.
Bằng việc đăng ký phát hành thẻ, Quý khách đã đọc và đồng ý với "Điều kiện và điều khoản phát hành và sử dụng thẻ Ghi nợ quốc tế của SHB".
Thông tin đăng ký phát hành thẻ
Họ và tên :(*)
Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ CCCD:(*)
Số Tài khoản :(*)
Số điện thoại di động :(*)
Email:
Chọn CN nhận thẻ
Tỉnh/ Thành phố :(*)
Quận/ Huyện :(*)
Chi nhánh/PGD:
Mã bảo vệ :(*)
(Hãy điền vào mã trong hình dưới)
captchar image