Khách hàng cá nhân    Sản phẩm vay
1. Giới thiệu sản phẩm vay
Cho vay tiêu dùng có tài sản đảm bảo
Thấu chi tài khoản cá nhân (*Tạm ngừng triển khai Thấu chi không có tài sản đảm bảo)
Vay hỗ trợ sản xuất kinh doanh
Vay mua ô tô tiêu dùng
Vay mua/ xây dựng/ sửa chữa nhà
Vay thanh toán chi phí du học
  Chi tiết
2. Hướng dẫn đăng ký vay
Bước 1: Nhập thông tin Đăng ký vay.
Bước 2: Nhận thông báo tiếp nhận hồ sơ trong vòng 24 giờ (Giờ làm việc).
Bước 3: Nhận thông báo kết quả phê duyệt và nhận tiền giải ngân.
Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ theo số 1800 5888 56 - 1800 5454 22 (miễn phí 24/7)