Khách hàng doanh nghiệp    Sản phẩm vay
1. Giới thiệu sản phẩm vay
Tài trợ xuất khẩu
Cho vay bổ sung vốn lưu động sản xuất kinh doanh
Cho vay đầu tư tài sản cố định
Cho vay tài trợ dự án
Thấu chi doanh nghiệp
Cho vay theo dự án RDF
Cho vay theo dự án SMEFP
Cho vay TSĐB bằng bộ chứng từ xuất khẩu hoặc chiết khấu Bộ chứng từ
Tài trợ nhập khẩu
Cho vay cầm cố, chiết khấu giấy tờ có giá do SHB phát hành
  Chi tiết
2. Hướng dẫn đăng ký vay
Bước 1: Nhập thông tin Đăng ký vay.
Bước 2: Nhận thông báo tiếp nhận hồ sơ trong vòng 24 giờ (Giờ làm việc).
Bước 3: Nhận thông báo kết quả phê duyệt và nhận tiền giải ngân.
Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ theo số 1800 5888 56 - 1800 5454 22 (miễn phí 24/7)