Khách hàng doanh nghiệp    Quy định việc sử dụng tiện ích đặt lịch hẹn
Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) chỉ liên hệ xác nhận lịch hẹn với những Quý khách hàng cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin cần thiết (*) để tạo lịch hẹn với Ngân hàng. Mọi trường hợp khác (Quý khách hàng cung cấp thông tin không đầy đủ, rõ ràng, thông tin không chứng thực được..v.v.), việc tạo lịch hẹn qua mạng với SHB được xem là không hợp lệ và Ngân hàng có thể từ chối phục vụ.
Thông qua tiện ích “Đặt lịch hẹn Online”, SHB mong muốn được phục vụ khách hàng tốt hơn. Theo đó, trong vòng 30 phút (Giờ làm việc) kể từ khi nhận được thông tin lịch hẹn qua mạng, SHB sẽ liên hệ để xác nhận lịch hẹn.
Việc tiếp và tư vấn khách hàng tại Chi nhánh, Phòng giao dịch của SHB hoặc tận nơi theo đề nghị của khách hàng sẽ do SHB xem xét và quyết định.
SHB cam kết bảo mật thông tin khách hàng đã cung cấp qua tiện ích “Đặt lịch hẹn Online với SHB” theo quy định của ngành ngân hàng. Việc cung cấp thông tin ra bên ngoài chỉ thực hiện khi có yêu cầu của cơ quan chức năng và theo quy định của pháp luật nước CHXHCN Việt Nam. SHB chỉ sử dụng thông tin khách hàng cung cấp nhằm phục vụ, tư vấn và hướng dẫn về sản phẩm, dịch vụ của SHB.
Để được trợ giúp trong quá trình sử dụng tiện ích “Đặt lịch hẹn Online với SHB”, Quý khách hàng vui lòng liên hệ với SHB:
  • CallCenter 1800 5888 56 - 1800 5454 22 (miễn phí cuộc gọi)
  • Chi nhánh, Phòng giao dịch SHB gần nhất, tra cứu tại đây